1. Kajian kebijakan ekonomi dan usaha kehutanan
  2. Penilaian sumberdaya hutan
  3. Kajian ekonomi dan finansial usaha kehutanan
  4. Kajian bentuk dan fungsi kelembagaan kehutanan
  5. Kajian kebijakan kehutanan di dalam negeri dan luar negeri serta kaitannya dengan sektor lain
  6. Kajian pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat